Patron gimnazjum
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

F Kycia

Franciszka Kycia

Franciszek Kycia urodził się 30 czerwca 1899r. w Kuryłówce. Jego rodzicami byli: Maria z domu Mach i Józef Kycia. Po ukończeniu siedmiu lat rozpoczął naukę w Powszechnej Szkole w rodzinnej Kuryłówce. Uczył się bardzo dobrze. Rodzice, za namową nauczyciela Walentego Szarego postanowili kształcić syna dalej. W 1912r. w Leżajsku powstała nowa szkoła, Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego. Franek zaczął się w niej uczyć. Ponieważ był bardzo zdolny i miał dużą wiedzę, zakwalifikowano go od razu do klasy drugiej. Świadczy o tym zachowane do dnia dzisiejszego sprawozdanie z pierwszego roku szkolnego 1912/13 Gimnazjum im. B. Chrobrego, w którym na liście uczniów klasy drugiej widnieje nazwisko Franciszka Kyci.

W rodzinnym domu i szkole otrzymał staranne wychowanie patriotyczne. Toteż w momencie, gdy niemal na jego oczach powstawała niepodległa Polska, wyruszył w listopadzie 1918r., wraz z kolegami z Kuryłówki: Franciszkiem Dzikim, Michałem Pawulem i Józefem Josse, na pomoc obrońcom Lwowa.

Cała czwórka została przydzielona do Pierwszej Brygady Legionów Polskich. 18 kwietnia 1919r. oddział Franka zatrzymał się w Gródku Jagiellońskim, aby napoić konie. Franek pełnił przy nich służbę. Dosięgła go wtedy kula snajpera. Zginął na miejscu. W chwili śmierci miał 19 lat i był uczniem ostatniej, piątej klasy gimnazjum.

 

Pochowano go na Cmentarzu Parafialnym w Tarnawcu. Na jego mogile postawiony został pomnik z następującym epitafium: „Znojnie rosząc krwią ukochaną ziemię powrócił do miejsca rodzinnego ".

 

 W 1924 w centralnym miejscu Kuryłówki stanął pomnik ufundowany przez mieszkańców ku czci poległych w obronie ojczyzny.

 

 W 2007 roku Rada Gminy w Kuryłówce na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców Publicznego Gimnazjum w Kuryłówce podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Franciszka Kyci. Uwieńczeniem tego faktu było przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez radę rodziców w 2008 roku.

sztandar awerssztandar rewers

Franciszek Kycia urodził się 30 czerwca 1899r. w Kuryłówce. Jego rodzicami byli: Maria z domu Mach i Józef Kycia. Po ukończeniu siedmiu lat rozpoczął naukę w Powszechnej Szkole w rodzinnej Kuryłówce. Uczył się bardzo dobrze. Rodzice, za namową nauczyciela Walentego Szarego postanowili kształcić syna dalej. W 1912r. w Leżajsku powstała nowa szkoła, Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego. Franek zaczął się w niej uczyć. Ponieważ był bardzo zdolny i miał dużą wiedzę, zakwalifikowano go od razu do klasy drugiej. Świadczy o tym zachowane do dnia dzisiejszego sprawozdanie z pierwszego roku szkolnego 1912/13 Gimnazjum im. B. Chrobrego, w którym na liście uczniów klasy drugiej widnieje nazwisko Franciszka Kyci.