Home
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

W dniu 19 października w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się uroczysty wernisaż XII Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli. Towarzysząca mu wystawa dostępna była do zwiedzania do 26 listopada. Szkołę Podstawową w Kuryłówce reprezentowały panie: Małgorzata Sztyrak, Jolanta Mach i Magdalena Podobińska.

Pani Małgorzata Sztyrak na wystawie zaprezentowała trzy ikony: Ukrzyżowanie, ikona św. Józefa Opiekuna Zbawiciela oraz kopia bieszczadzkiej ikony Matki Bożej Pięknej Miłości z Łopienki, która obecnie znajduje się w Polańczyku.
Jak mówi autorka prac, na ikonie nie ma nic przypadkowego. Wszystkie elementy mają swoją symbolikę. Deska ma związek z drzewem krzyża, na którym umarł Chrystus, zaś płótno odnosi się do całunu okrywającego ciało Jezusa. Z kolei dwanaście warstw gruntu przypomina nam o apostołach i ich czynach. Również postać na ikonie nie ma w sobie żadnej dowolności i ukazana jest zgodnie z kanonem. Określa on nie tylko kolory, ale również gesty oraz sposób ukazywania konkretnych scen. Charakterystycznym elementem na ikonie jest złoto. Nie jest ono czynnikiem podnoszącym wartość materialną ikony, ale symbolizuje Bożą Obecność i Chwałę. Każda ikona jest opatrzona napisem będącym imieniem świętego lub nazwą przedstawionej sceny. Pisanie ikon jest zatem czynnością żmudną i pracochłonną, wymagającą od ikonopisarza wiele cierpliwości i wewnętrznego spokoju. Zasadniczym zadaniem ikony jest głoszenie przez kolory tego, co opisuje nam Ewangelia słowami, stąd czynność powstawania ikony nazywamy pisaniem. Ikona opisuje Dobrą Nowinę, tak jak robi to Pismo Święte, posługując się kolorami.

Pani Jolanta Mach na wystawie zaprezentowała pięć tomików poetyckich: „Jesteś melodią mojego życia”, „W drodze…”, „Zofia”, „Światło nadziei”, „Na werandzie chwil” oraz siedem obrazów - modlitw wykaligrafowanych po łacinie. Pani Jolanta jest animatorką kultury, współorganizatorką autorskich, edukacyjnych spotkań w przedszkolach, szkołach, bibliotekach i placówkach oświatowych. Pasjonuje się kaligrafią. Przez kilka lat uczestniczyła w warsztatach sztuki pięknego pisania, gdzie obcowanie ze stalówkami, tuszem i piękną fakturą papieru sprawiało przyjemne przejście do innego wymiaru i zapomnieniu o rzeczywistości. Szczególnie umiłowała sobie modlitwy pisane złotym tuszem po łacinie. Tworzy karty okolicznościowe, uwielbia kaligrafować listy i często powtarza: że kaligrafia jest cudownym sposobem na znalezienie swojego środka, zbudowanie go i ustabilizowanie, a pięknym pismem warto upamiętniać, celebrować i czynić uroczystym każde słowo i przeżywaną chwilę. Publikowała poezję w czasopismach literackich w Polsce i za granicą. Jej poezja ukazała się w kilkudziesięciu almanach, uczestniczyła też w antologiach międzynarodowych. W 2016 roku została laureatką I miejsca na Międzynarodowym Spotkaniu Poetów w Nowej Sarzynie, jak również została nagrodzona w wielu innych konkursach poetyckich i literackich

Pani Magdalena Podobińska na tegorocznej wystawie przedstawiła zdjęcia ukazujące piękno podkarpacia, a w szczególności gminy Kuryłówka, grafiki inspirowane bohaterami filmów, wydania Wieści Kuryłowskich w których ukazały się wiersze jej autorstwa, czerwcowy numer Kuriera Powiatowego z jej esejem ‘Nie masz czasu? Poczekaj, dam ci wskazówki…’, ‘pocztówki z Brackiej”-kilka zdjęć wierszy wyświetlonych w ramach akcji Wiersze na murach, a także dwie antologie w których uczestniczyła w bieżącym roku - z 26 Spotkania Poetów w Przemyślu oraz Antologię Peronu Literackiego Biblioteki Kraków, gdzie również jest autorką okładki przedstawiającej rzeźbę Józefa Szajny na Placu Cichociemnych w Rzeszowie. 
W czasie wernisażu zaprezentowała wiersze z książki poetyckiej zatytułowanej ‘Ocalały Karp”, która właśnie ukazała się drukiem. Tomik ten został wydany przez Krakowską Bibliotekę Młodych Stowarzyszenia Pisarzy Polskich z inicjatywy Michała Zabłockiego i Jadwigi Maliny.

1  2    3  4  5  6  7