Home
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 14 stycznia 2022r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów

na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuryłówka,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce

informuje O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI.

Wszelkie informacje znajdą Państwo w zakłace KANCELARIA.