INNOWACJE PEDAGOGICZNE
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Nauczyciel realizujący innowację: Małgorzata Sztyrak w klasie VIb w okresie od 1 grudnia 2019r. do 30 listopada 2020r.

Głównym założeniem innowacji jest wspomaganie procesu uczenia się i czynienie go atrakcyjnym. Rysowanie głęboko angażuje
w proces przetwarzania informacji, co różni je od automatycznego zapisywania tekstu. Notatka wizualna, będąca połączeniem pisma ręcznego, rysunków, kształtów, elementów wizualnych takich jak strzałki, ramki - wyzwala działanie, uruchamia proces skojarzeń, odwołuje się do emocji, ponadto jest procesem, w którym zaangażowane są równocześnie różne zmysły: wzrok, dotyk, słuch. Proces przekładania treści na obraz opiera się na łańcuchu czynności sprzyjających procesowi skutecznego uczenia się: najpierw przeczytaj lub posłuchaj – potem pomyśl i przeanalizuj treść, wyobraź ją sobie – następnie zapisz, zwizualizuj. Myślenie wizualne zatem pozwala uczniom na wypracowanie skutecznych sposobów uczenia się, tworzenie bardziej zrozumiałego przekazu, ułatwiającego zapamiętywanie treści, pobudza kreatywność, utrzymuje skupienie i koncentrację, wzbogaca działania o element zabawy, uatrakcyjniając tym samym przekaz.