Home
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

SZANOWNI PAŃSTWO. SZANOWNI RODZICE!

Z końcem bieżącego roku szkolnego tzn. 31 sierpnia br. minie dekada mojej pracy na stanowisku dyrektora, wcześniej Zespołu Szkół, a obecnie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce. Ten okres pracy traktowałem jako służbę, wyrażając wdzięczność za serdecznie przyjęcie mnie w 2009r. przez społeczeństwo gminy i miejscowości Kuryłówka, rodziców, uczniów i nauczycieli oraz poprzednie władze gminy i inne jednostki organizacyjne.

Praca podległej mi placówki była dobrze oceniana przez instytucje kontrolne i nadzorujące zarówno oświatowe, finansowe czy budowlane, o czym świadczą protokoły z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. Kilkakrotne kontrole Rzecznika Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty, Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Urzędu Gminy, Sanepid-u, ZUS-u, nie dopatrzyły się istotnych nieprawidłowości w bieżącym funkcjonowaniu szkoły, natomiast wskazywały na rzetelne i prawidłowe wywiązywanie się z zadań i obowiązków. Często z treści protokołów wynikały obiektywne i pozytywne opinie na temat porządku pracy, realizacji obowiązków dyrektora, przestrzegania przepisów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw i obowiązków ucznia.

Zarówno moja prawie 30-letnia praca, jak i osiągnięcia na stanowisku dyrektora były pozytywnie oceniane w formie nagród oraz wyróżniających ocen pracy wystawianych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz w latach poprzednich - Wójtów: Gminy Leżajsk i Gminy Kuryłówka.

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, o których wysokim poziomie świadczą od lat: wyniki egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez OKE, raporty ewaluacji, wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, laureaci i finaliści olimpiad i konkursów szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Z nieukrywaną dumą należy wspomnieć tutaj o laureatach konkursów kuratoryjnych, wysokich czy najwyższych wynikach egzaminów gimnazjalnych w powiecie i województwie, „rekordach” staninowych, które padły w naszej szkole, permanentnie odnoszonych sukcesach na konkursach wiedzy, teatralnych, plastycznych czy sportowych na których uczniowie naszej szkoły zajmowali czołowe miejsca w powiecie leżajskim.

Natomiast biorąc pod uwagę estetykę otoczenia i wizerunek, dokonano modernizacji pomieszczeń na przedszkole (2010r.), w 2011r. szkoła pozyskała obiekty sportowe ORLIK i plac zabaw, odnowiono korytarze szkolne, nastąpiła poprawa w zakresie ciągów komunikacyjnych (budowa chodników 2012r.), powstały parkingi wokół szkoły, na bieżąco remontowano i wymieniano dachy pokryte papą i odwodnione zostały budynki, adaptowano pomieszczenie na Klub Muchomorka (2013r.) w 2018r. przeprowadzono remont (odmalowanie) elewacji i sali gimnastycznej, szkoła była i jest beneficjentem licznych projektów finansowanych ze środków unijnych. W roku ubiegłym został nadany sztandar szkole podstawowej i wmurowano pamiątkową tablicę upamiętniającą Patrona szkoły. Sukcesywnie prowadzone są drobne remonty i modernizacje, często niewystarczające z powodu ograniczeń finansowych. Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica szkolna, celem zwiększenia bezpieczeństwa założono szkolny monitoring, przez okres wakacji zawsze funkcjonował oddział przedszkolny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzicom pracującym. Istotne jest także wyposażenie w sprzęt i pomoce, które wykracza po za poziom okolicznych szkół.

W działaniach tych korzystałem ze współpracy i przyjaźni byłego Dyr. GZOS-u śp. Józefa Błońskiego, a także przychylności oraz pomocy byłego Wójta Gminy Kuryłówka, a także wsparcia wykształconej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej, za co serdecznie dziękuję.

Żeby nie było za słodko, na pewno znajdą się osoby, które dorzucą łyżkę dziegciu do miodu i dopatrzą się prawdziwych czy też wyimaginowanych „mankamentów” funkcjonowania szkoły, ale zdaję sobie sprawę, że nie byłem w stanie spełnić oczekiwań wszystkich „pracodawców” i za to ponoszę wszelką osobistą odpowiedzialność.

Uważam, że zaciągnięty dług w postaci Waszego zaufania starałem się „spłacić” najlepiej jak umiałem przyczyniając się do rozwoju kuryłoweckiej oświaty. Za współpracę i wsparcie, zrozumienie i wyrozumiałość serdecznie dziękuję Wam Wszystkim, najpiękniej jak potrafię czyli staropolskim „BÓG ZAPŁAĆ”

Z poważaniem

Miron Czarniecki dyrektor

sukulu sow

p sz ja p szantula

W dniu16 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Leżajsku  odbył się etap finałowy konkursu czytelniczego z języka angielskiego dla uczniów klas 5-7. Celem  konkursu było  podniesienie poziomu umiejętności językowych,  poszerzenie zasobu słownictwa, rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim,  motywowanie uczniów do nauki oraz szczegółowa znajomość biografii autora .

 W tym roku uczniowie zmagali się z dogłębną znajomością lektury „Doctor Jekyll and Mr Hyde”. Nowela ta została napisana przez szkockiego autora Roberta Louisa Stevensona.  Utwór opowiada o londyńskim prawniku, który prowadzi dochodzenie w sprawie dziwnego zdarzenia między jego przyjacielem dr. Henrym Jekyllem a Edwardem Hyde’em. Nowela ta jest znana jako portret podwójnej osobowości i rozdwojenia jaźni.

Do konkursu na etapie szkolnym  przystapiło 16 uczniów naszej szkoły przygotowywanych przez p. Barbarę Łuszczak i p. Magdalenę Podobińską. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się  29 uczniów z powiatu leżajskiego, w tym   2 z naszej szkoły zdobywając wymagany pułap punktów.

Uczeń naszej szkoły Patryk Szantula został laureatem konkursu na etapie powiatowym  i zdobył najwiecej punktów w powiecie leżajskim.

Serdecznie gratulujemy. 

Barbara Łuszczak

p szantula2

2kon mit1

5.06.2019 r. w naszej szkole odbył się II Gminny Konkurs Mitologiczny, w którym uczestniczyło 14 uczniów klas V-VI. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Pani Wójt Agnieszki Wyszyńskiej, która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas podsumowania zmagań konkursowych.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test ze znajomości mitologii greckiej.  Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki i wyrównany.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  1. Paweł Gorzelnik – I miejsce (SP Dąbrowica) 47 pkt.
  2. Maja Darnia, Klaudia Kołt- II miejsce (jw.) 45 pkt.
  3. Ernest Matusz- III miejsce (SP Kuryłówka) 44 pkt.
  4. Klaudia Fusiarz- wyróżnienie (SP Kuryłówka) 43 pkt.
  5. Julia Staroń – wyróżnienie (SP Brzyska Wola) 43 pkt.

Wręczenie nagród uświetnił występ grupy gimnazjalistów i ósmoklasistów, którzy przedstawili pod kierunkiem Pani Joanny Serkiz scenkę „Tak się zdobywa Olimp! ”, łączącą mityczną rzeczywistość ze współczesnością. Piękne, boskie stroje młodych artystów, ich tańce i gra pozwoliły choć na chwilę poczuć się jak na Olimpie!

Pani Wójt pogratulowała wszystkim uczestnikom zmagań mitologicznych zdobytej wiedzy i przekazała upominki- gadżety z logo Gminy. Wspólnie z Dyrektorem Szkoły, Panem Mironem Czarnieckim wręczyła dyplomy oraz nagrody książkowe. Wyraziła nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.

Organizatorkami gminnego konkursu były Panie: Grażyna Marczak, Joanna Serkiz i Małgorzata Kordas.  Zwycięzcom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

2kon mit5 2kon mit6 2kon mit7 2kon mit8

2kon mit9 2kon mit10 2kon mit11 2kon mit4

2kon mit2 2kon mit3

spory i wybory 1 spory i wybory 2

Drama Profilaktyczna i Konkurs Plakatowy

27 maja 2019r. w MCK w Leżajsku odbył się kolejny już Powiatowy Przegląd Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna organizowany przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Leżajsku. Tym razem temat koncentrował się wokół konfliktów i sposobów rozwiązywania ich. W kategorii klas VII – VIII i gimnazjum na przeglądzie zaprezentowali się także uczniowie naszej szkoły.
 Świat szkolnych i rodzinnych spraw, problemów i konfliktów jest naszą codzienną rzeczywistością. Nie możemy tego wyeliminować z życia, ale to właśnie my możemy sprawić, że to, co złe, nigdy nie zwycięży. W spektaklu pt. „Tak niewiele potrzeba…” uczniowie pokazali, że to, co nas wszystkich otacza, można wyrazić także bez słów. Sytuacje i uczucia nasi aktorzy zaprezentowali w formie teatru cieni, gdzie środkiem wyrazu był gest, ruch ciała, symbole czy rekwizyty, które raz mogą chronić, a innym razem zadać ból.

Widowisko inne od tradycyjnej formy teatralnej zyskało duże uznanie widzów i zajęło II miejsce w przeglądzie. Artyści docenieni zostali także przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nagrodą specjalną za swoją grę.

m z p8 m z p9 m z p7 m z p5 m z p6

W dniu 08 maja 2019 r. w KP PSP w Leżajsku odbył się powiatowy etap konkursu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Uczennica naszej szkoły - Ewa Bucior zajęła I miejsce w powiecie, kwalifikując się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim. II miejsce wywalczyła Agata Pierczyk , natomiast Jakub Kotula zajął V miejsce.

Jednocześnie odbyło się podsumowanie powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, w których uczeń klasy Vb – Ernest Matusz zdobył I miejsce. Jego praca uzyskała następnie wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim tego konkursu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a Ewie życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim.

 

m z p2

m z p3 m z p4

m z p1

PS

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły znaleźli się w gronie najlepszych w powiecie. Tym razem wykazali się wiedzą z zakresu pożarnictwa oraz umiejętnościami artystycznymi.

Do konkursu wiedzy uczniów przygotowała p. Lucyna Karpińska, natomiast nad kunsztem plastycznym czuwała p. Małgorzata Sztyrak.

M. Czarniecki dyrektor

Podkategorie

The latest news from the Joomla! Team

Ogłoszenia i komunikaty.