Home
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Z przyjemnością zawiadamiamy, że z Podkarpackiego Kuratorium Óświaty wpłyneło zaświdzczenie dla naszego finaslity, któremu jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy! maksiu 

Zgodnie z uchwalonymi dodatkowo dniami wolnymi od zajęć w roku szkolnym 2019/2020.

30.04.2020 r i 4.05 2020r.  są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

czar kot

Jak skutecznie mobilizować się do nauki w domu?

  • PLANUJ! Wstawaj codziennie o tej samej porze. Rytm dnia pomaga się dobrze zorganizować. Wypracuj schemat działania- pobudka, śniadanie, a potem zdalne lekcje. Jak wiesz, nawet w domu obowiązuje nas plan zajęć lekcyjnych. Zadbaj też o przerwy i wypoczynek.
  • ZAPISUJ! Skorzystaj z planera dnia / tygodnia.
    Wypisz przedmioty, których będziesz się uczyć danego dnia oraz czas, jaki na to przeznaczasz.

Domyślamy się, że ten przedłużający się czas nieobecności w szkole jest dla Was niezwykle trudny. Pamiętajcie, nie jesteście sami. Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie.

Informacja dotycząca stypendium szkolnegona rok szkolny 2019/2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, informujemy, że termin rozliczenia poniesionych kosztów zostaje przedłużony do dnia 15.06.2020r. Faktury oraz rachunki wraz z poprawnie wypełnionym i podpisanym rozliczeniem należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy w Kuryłówce z dopiskiem „Rozliczenie Stypendium Szkolnego 2019/2020”, którą należy złożyć w specjalnie przygotowanym miejscu znajdującym się przy wejściu głównym do Urzędu Gminy lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Kuryłówka
Kuryłówka 527
37-303 Kuryłówka

Ponadto prosimy o dołączenie do rozliczenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wypłatę stypendium szkolnego przelewem i podanie nr konta.

Pobierz druk rozliczenia. Druk rozliczenia do pobrania także na stronie internetowej UG w Kuryłówce.

Informacja

 Informujemy, że do Urzędu Gminy w Kuryłówce dotarły laptopy w ramach Projektu Zdalna Szkoła w ilości 22 szt.

  Zapotrzebowanie na laptop prosimy zgłaszać w formie SMS do wychowawców klas, do których uczęszcza uczeń w terminie do 10 kwietnia 2020 roku.

Podkategorie

The latest news from the Joomla! Team

Ogłoszenia i komunikaty.