Home
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

AAS

     Dnia 27 października 2017 r. nasza Szkoła brała udział w spotkaniu z Ks. Abp Adamem Szalem Metropolitą Przemyskim. Odwiedziny miały miejsce w związku z wizytacją kanoniczną parafii Tarnawiec. Uczniowie pod opieką nauczycieli: Pani J. Serkiz, L. Zawieruckiej-Kania, M. Sztyrak przygotowali uroczystą akademię ukazującą historię Franciszka Kyci. Po akademii Ksiądz Arcybiskup zwrócił się do uczniów wskazując na potrzebę pielęgnowania wartości związanych z wiarą oraz patriotyzmem. Przypomniał też o potrzebie własnego doskonalenia poprzez rozwijanie swoich talentów. Całości dopełniło spotkanie z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Niewątpliwie wydarzenie to wpisało się w historię naszej Szkoły.

AAS 1 AAS 2 AAS 3 AAS 4

AAS 13 AAS 5 AAS 6 AAS 7

AAS 8 AAS 10 AAS 11 AAS 12
fot. A. Burda