Home
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

100 lecie tab1100 lecie 1100 lecie

„Polska-Ojczyzna…

Kraina, która się w sercu zaczyna”

 

            W dniu 9 listopada 2018 roku  w Szkole Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce uroczyście świętowaliśmy  odzyskanie niepodległości przez Polskę. Ciesząc się z 100. rocznicy tego wydarzenia,  postanowiliśmy w tym roku obchodzić to święto inaczej niż zwykle. Inaczej, tzn. radośniej i wspólnie z naszymi sąsiednimi szkołami: Szkołą Podstawową im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli i Szkołą Podstawową w Dąbrowicy. Międzyszkolną uroczystość realizowano w ramach projektów: Godność, wolność, niepodległość oraz Co zaborcy podzielili, mieszkańcy Kuryłoweckiej Ziemi połączyli.

Uroczystości rozpoczęły się  o godzinie 900 w kościele parafialnym w Tarnawcu, gdzie odprawiono Mszę św. w intencji Ojczyzny. Następnie udaliśmy się do szkoły  w Kuryłówce, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona patronowi naszej szkoły. Przypomniano też życiorys Franciszka Kyci. W czasie przerwy mogliśmy obejrzeć niezwykle interesującą ekspozycję Życie codzienne w okresie międzywojennym wykonaną w ramach ww. projektów. 

Potem udaliśmy się do sali gimnastycznej. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu  (w ramach gminnej akcji „Rekord dla Niepodległej”) Pan Miron Czarniecki – dyrektor szkoły powitał zaproszonych gości, wśród których m.in. byli: Pan Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy Kuryłówka, Pani Agnieszka Wyszyńska – Wójt elekt, księża – Piotr Babijczuk, Stanisław Sroka, Witold Capłap, Damian Dec, Przew. Rady Gminy Pan Stanisław Kotulski, Pani Małgorzata Leja – dyrektor GZOS, Pani Alicja Kycia – dyrektor GOPS, Pan Leszek Połeć – dyrektor GOK, dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz przedstawiciele rodziny Franciszka Kyci. Na początek  głos zabrała Pani Agnieszka Wyszyńska – Wójt elekt, a następnie Pani Małgorzata Leja. Po przemówieniach  nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły. Najpierw ksiądz Damian Dec poświęcił sztandar, później Pan Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy Kuryłówka przekazał go Panu Mironowi Czarnieckiemu – Dyrektorowi szkoły, który z kolei wręczył go uczniom. Po prezentacji sztandaru przedstawiciele klas złożyli ślubowanie. Zakup sztandaru i tablicy współfinansowany był ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, na wniosek złożony przez dyrekcję szkoły.

100 lecie 2 100 lecie 3 100 lecie 4

100 lecie 5 100 lecie 6 100 lecie 7

Następnie  rozpoczęła się część artystyczna, w której zaprezentowały się wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy. Jako pierwsza swój program artystyczny przedstawiła Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kyci w Kuryłówce. Po przypomnieniu bolesnych wydarzeń z kart naszej historii usłyszeliśmy pieśń Marsz Sybiraków. Droga do wolności była długa, prowadziła przez Syberię. Polacy nigdy nie pogodzili się z obcym panowaniem. Na początku XX wieku powstała sytuacja niezwykła. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą... 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Wszyscy zaborcy przegrali wojnę. Odrodziło się państwo polskie – II Rzeczpospolita. Historia ta w symboliczny sposób została przedstawiona w tańcu z flagami w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Widowisko nawiązywało do utraconej niepodległości, trzech zaborów oraz odzyskania wolności w listopadzie 1918 roku. Następnie wysłuchaliśmy pieśni o bohaterze ziemi rzeszowskiej, zaufanym żołnierzu Marszałka Józefa Piłsudskiego – pułkowniku Leopoldzie Lisie – Kuli, który zginął w 1919 roku podczas odsieczy Lwowa przeciwko wojskom ukraińskim. Później obejrzeliśmy przedstawienie w formie teatru  cieni ukazujące życie Franciszka Kyci – naszego patrona. Inscenizacja wzruszyła wielu odbiorców. Za pomocą symboli, gestów, dźwięków muzyki, światła zostały ukazane najważniejsze,  najbardziej poruszające  momenty z życia patrona szkoły.

Następnie oddaliśmy głos przedstawicielom Szkoły Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli, którzy przybliżyli nam postać swojego patrona – patriotę i niezłomnego budowniczego szkoły w tej miejscowości.

W dalszej części akademii uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy zaprezentowali swój taniec z flagami, a potem obejrzeliśmy przedstawienie ukazujące postać księdza Stanisława Szpetnara – założyciela Szkoły w Kolonii Polskiej oraz niestrudzonego obrońcę polskości.

Prowadzący podkreślili, że dzięki odwadze walczących o wolność Polski i zaangażowaniu m. in. takich ludzi, jak wspomniani bohaterowie, możemy żyć dzisiaj w wolnym, pięknym kraju i cieszyć się z dobra wspólnego - naszej Małej Ojczyzny.

            Na tym zakończyła się część oficjalna akademii. Następnie rozpoczęło się wspólne, radosne śpiewanie pieśni patriotycznych. Przed każdą piosenką zostały podane informacje, które przypominały wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości. Pieśni te pozwalały przetrwać trudy walki, dodawały otuchy, rozweselały. Były to utwory znane, a także te mniej znane lub zapomniane. Wspólnemu śpiewaniu przewodził chór złożony z uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Wspólnie zaśpiewaliśmy m. in. następujące piosenki: „Pierwsza Kadrowa”, „My, Pierwsza Brygada”, „List do cara”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Ciężkie czasy legionera”, „Białe róże”, „Czerwone słoneczko”. Uroczystość zakończył wymowny utwór „Niepodległa – niepokorna”.

Uroczystość w Szkole Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce przygotowali: Joanna Serkiz, Małgorzata Sztyrak, Małgorzata Kordas, Grażyna Marczak, Waldemar Fus i Mateusz Pęcak.

100 lecie tab2 100 lecie tab3 100 lecie tab4 100 lecie tab5 100 lecie tab6

100 lecie tab7 100 lecie tab8 100 lecie tab9 100 lecie tab10 100 lecie tab11

100 lecie wyst1 100 lecie wys2 100 lecie wys3 100 lecie 8 100 lecie 9

100 lecie 10

100 lecie 11 100 lecie 25 100 lecie 12 100 lecie 13 100 lecie 19 

100 lecie 14 100 lecie 15 100 lecie 16 100 lecie 17 100 lecie 18
fot. M. Latawiec