Home
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

IIPKM 1

28.11.2019 r. uczestniczyliśmy, podobnie jak rok temu,  w Powiatowym Kongresie Mediatorów Szkolnych w Giedlarowej. Brała w nim udział 15-osobowa reprezentacja mediatorów z naszej szkoły. Tym razem kongres odbywał się pod hasłem Od mediacji do dobrych relacji i miał inną formułę niż rok temu. Teraz  głos oddano młodzieży- mediatorom rówieśniczym ze szkół powiatu leżajskiego.

Po niezwykle interesującym wykładzie pani Renaty Wiśniewskiej, mediatora  z Polskiego Centrum Mediacji  w Warszawie głos zabrał gość specjalny-Rzecznik Praw Dziecka, pan  Mikołaj Pawlak, który podkreślił znaczenie mediacji w szkołach i zachęcił do upowszechniania tej formy pokojowego rozwiązywania konfliktów. Pan Rzecznik przekazał przedstawicielom kilku szkół, w których realizuje się mediacje,  prezent-piłkę do gier zespołowych ze swoim autografem. Wśród obdarowanych byliśmy również i my. Nasi mediatorzy z ogromną radością przyjęli ten upominek.

 Kolejnym punktem spotkania była dyskusja uczniowska metodą open space. Ósmoklasiści: Wiktoria Borek, Anna Rakszawska, Wiktoria Śliwa i Maciej Winiarski, po odbytym w dn. 18.11.19 szkoleniu,  zajmowali się tematami: Język żyrafy i szakala w szkole oraz Doświadczenia młodego mediatora. Doskonale poradzili sobie z przydzielonym zadaniem i rzeczowo przedstawili wnioski z dyskusji. Podczas rozmów  nasz stolik odwiedził sam pan Rzecznik Praw Dziecka, który również dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat języka żyrafy. W tym czasie w sali obok zgromadzili się przedstawiciele samorządu, Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie   i eksperci, którzy brali udział   w dyskusji panelowej nt. Konflikt… i co dalej? Wśród uczestników debaty była również Wójt Gminy Kuryłówka, pani Agnieszka Wyszyńska.

Pełni wrażeń  po spotkaniu z tak znakomitymi osobami, wzbogaceni wiedzą o mediacjach  wróciliśmy do szkoły, nie mogąc się już doczekać kolejnego udziału w kongresie. Jaką będzie mieć formułę za rok? Pewnie to jeszcze niespodzianka.

Pragniemy serdecznie podziękować Pani Wójt Agnieszce Wyszyńskiej za towarzyszenie nam  podczas kongresu  oraz sfinansowanie dojazdu na  to,  jakże ważne dla nas, wydarzenie. Organizatorom spotkania: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Giedlarowej  dziękujemy za zaproszenie i miłe, bardzo serdeczne  przyjęcie.

Opiekun Szkolnego Koła Mediatorów -Małgorzata Kordas

IIPKM 2

IIPKM 3 IIPKM 4 IIPKM 5

IIPKM 6 IIPKM 7 IIPKM 8