Stypendium
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Kreatywne Prace Plastyczne

 

Czego nie ma najpierw w zmysłach,

tego nie ma później w umyśle.

Maria Montessori

 

           W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy integracyjnej 2a pod nadzorem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Joanny Serkiz oraz Renaty Tokarz brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne Prace Plastyczne”.

Główne cele, jakie przyświecały realizacji tego projektu to:

  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej

i wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez działania plastyczne.

  • Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
  • Inicjowanie i promowanie dziecięcych, prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
  • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
  • Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych.

Udział w projekcie był wspaniałą przygodą, która pozwoliła na swobodną zabawę sztuką oraz poszukiwanie prostych rozwiązań plastycznych, które dają zjawiskowe efekty. Uczniowie chętnie podejmowali kolejne wyzwania, a odejście od "gotowców" i szablonów rozbudzało kreatywność dzieci. Mnóstwo zabawy, śmiechu i zachwytu nad efektami własnych działań towarzyszyło nam na każdych zajęciach. Podczas procesu tworzenia uczniowie doskonalili się w samodzielności, rozwijali poczucie estetyki, twórcze myślenie, a także zdolności manualne. Atrakcyjna dla uczniów była dowolność, jaką wszyscy mieli podczas procesu tworzenia.

Dzieci były pod dużym wrażeniem możliwości, jakie stwarzają niektóre techniki plastyczne. Udział w projekcie stał się inspiracją do prowadzenia kreatywnych i ciekawych zajęć.

Dziękujemy autorce bloga „Kreatywne Prace Plastyczne” - Pani Beacie, za wspaniałe inspiracje oraz umożliwienie promowania sztuki naszych uczniów.

 balwan  drzewo  dynia  herbata  Schowek01  zima  łaka