Dyrekcja
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

dyr foto

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KURYŁÓWCE mgr Miron Czarniecki


 wice foto

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KURYŁÓWCE mgr Urszula Zięzio