DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. F. KYCI W KURYŁÓWCE - mgr Janina Paja

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. F. KYCI W KURYŁÓWCE - mgr Maria Wolanin