Home
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

loter 1 loter 2 loter 3 loter 4
fot. L. Kania-Zawierucka

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla  innych?”

– Martin Luther King Jr.

W ramach programu Bezpieczna +    wychowawcy klas VIIa – L. Karpińska i VIIb – L. Kania-Zawierucka, SU oraz realizatorzy – uczniowie projektu edukacyjnego „Pomagać innym to mądrość” z opiekunami p. M. Wolanin, p. J. Pają zorganizowali fantową loterię mikołajkową na zakup upominków dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu leżajskiego. Do akcji włączyło się też Szkolne Koło PCK  pod opieką p. K. Tworek oraz Wolontariat Szkolny.

Loteria cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Uczniowie gromadzili fanty, z pomocą przyszli również sponsorzy: Tadeusz Halesiak Wójt Gminy Kuryłówka, GOPS, Jerzy Żołynia - księgarnia „Eurydyka”, Grzegorz Stecki - Pizzeria Leśniczówka, Bolesław Wilkos -„Lewiatan”, Krzysztof Szenborn - „Bud-Max”, Jerzy Murdzia -„Jamfot”, ks. Piotr Babijczuk, Rada Rodziców.

W dniu 15.11.2017r. odbyła się sprzedaż zgromadzonych fantów. Uczniowie nie zawiedli. Mając świadomość, że mogą pomóc niepełnosprawnym rówieśnikom, wykupili wszystkie fanty na kwotę 1025zł., za którą zostaną zakupione mikołajkowe upominki.

Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu: uczniom, sponsorom, opiekunom, kupującym serdecznie DZIĘKUJEMY!

L. Karpińska

nsn2017 1

Dyrektor M. Czarniecki,  Delegacja wieńcowa ( Baj Kacper, Iskra Gabriela, Gorący Izabela) w imieniu nauczycieli, pracowników  i uczniów Szkoły Podstawowej im. F. Kyci w Kuryłówce – uczestniczyli  w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych  11 listopada 2017r.

nsn2017 2 nsn2017 3
fot. Marek Latawiec (GOK)

bezpieczna 5    W szkole podstawowej w ramach realizowanego projektu ,, Bezpieczna + „ 31 października 2017 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy VI z policjantem panem Janem Kucło pracownikiem Powiatowej Policji w Leżajsku. Podczas spotkania został przybliżony uczniom naszej szkoły problem dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie zostali zapoznani z przyczynami oraz skutkami tego zjawiska często trudnymi do przewidzenia.

      Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i aktywnie uczestniczyli w tym spotkaniu zadając policjantowi pytania o skalę tego zjawiska na terenie naszej gminy i powiatu. Policjant zapoznał również uczniów z konsekwencjami zachowań dyskryminujących wobec innych oraz skutkami prawnymi. Pocieszający jest fakt , że na terenie naszej gminy i powiatu skala tego zjawiska  występuje na niskim poziomie biorąc pod uwagę dane statystyczne odnotowane przez policję.

     Spotkanie zakończyło się zdjęciem pamiątkowym.

                                                                                          Wychowawca klasy VI Bogusława Pych

bezp plus327 października 2017 roku grupa uczniów klasy V pod opieką wychowawczyni Grażyny Marczak oraz pani Lucyny Karpińskiej wyjechała do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku. Celem było zapoznanie się z pracą ośrodka, poznanie uczniów i nauczycieli oraz integracja w ramach programu Bezpieczna + .

Po przybyciu na miejsce zostaliśmy serdecznie powitani przez panią wicedyrektor. Naszego przyjazdu wyczekiwali wychowankowie ośrodka. Oni też wyszli nam na spotkanie. Zostaliśmy zaproszeni do sali gimnastycznej, w której panie opowiedziały nam o ośrodku. Dowiedzieliśmy się, że uczniowie uczą się z takich samych książek jak my i realizują taki sam program. Nie wykonują tylko trudnych zadań dodatkowych. Poza tym mają  wiele innych zajęć dodatkowych, takich jak dogoterapia czy hipoterapia. Dowiedzieliśmy się, że szkoła mieści się w trzech budynkach. Młodsi uczniowie uczą się w innym miejscu. Oprócz szkoły podstawowej w skład ośrodka wchodzi przedszkole oraz szkoła zawodowa o specjalności kucharz.

mediacje 2W dmediacje 3niach  16-20 października br. w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Mediacji w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Wybieram język serca, mówię jak żyrafa”.

Z tej okazji wychowawcy  kl. 1-3 czytali  dzieciom „Bajki - posłuchanki”, na podstawie  których uczniowie  wykonywali prace plastyczne. Poza tym najmłodsi układali puzzle w kształcie serca i zapoznawali  się z określeniem „język serca” (Porozumienie bez Przemocy). Ciekawe zajęcia zostały przeprowadzone również w ramach  zajęć świetlicowych, podczas których oprócz wysłuchanych tekstów dotyczących mediacji dzieci rozmawiały na temat „języka serca” i same wykonywały serduszka, wpisując w nie pozytywną opinię o sobie. Wszystkie te ćwiczenia służyły rozwijaniu umiejętności porozumiewania się na drodze tolerancji i dialogu.

podz znicz        Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Kuryłówce  w dniach 16 - 20 października 2017r. przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na zakup zniczy na groby Polaków spoczywających na cmentarzu Łyczakowskim  we Lwowie. Uzbierano 463 zł. Opiekunami akcji były pani K. Tworek oraz pani  M. Wolanin. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Rada Wolontariatu