ZUCHOLANDIA
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Podsumowanie zajęć z języka angielskiego
w ramach projektu Zucholandia realizowanego
w Szkole Podstawowej w Kuryłówce w roku 2019/2020.
Magdalena Podobińska

W czasie trwania projektu na zajęciach językowych pracowaliśmy głownie z kursem Dex The Dino wydawnictwa Macmillan Eductaion. Wraz z tytułowym bohaterem, przesympatycznym dinozaurem Dexem, oraz jego ‘rodziną”- chłopcem Charliem, dziewczynką Meg i pieskiem Buddym, dzieci mogły ufnie i z ciekawością wkroczyć w świat języka angielskiego.
Na zajęciach korzystaliśmy przede wszystkim z interaktywnych ćwiczeń, filmików, historyjek i piosenek, kart obrazkowych prezentujących słownictwo oraz historyjki, a także poznawaliśmy kulturę krajów anglojęzycznych poprzez min. popularne tam piosenki i rymowanki takie jak Rain rain go away czy Five little ducks itd. Niektóre zajęcia były również urozmaicane piosenkami
z kanału Super Simple Songs, Dream English czy bajką Peppa Pig, kursem Lippy and Messy oraz książeczkami w języku angielskim.

Oprócz umiejętności językowych ujętych w programie kursu Dex the Dino takimi jak min : zapoznanie z bohaterami cyklu, zapoznanie z piosenkami i wierszykami, nazywanie członków rodziny, witanie się, rozpoznawanie liczb i kolorów, słuchanie
i rozumienie historyjek, rozpoznawanie i nazywanie pogody, przedmiotów w sali, zabawek, części twarzy, ubrań, jedzenia, zwierząt, słownictwa związanego z pływaniem, zrozumienie i reagowanie na pojęcia: big i small, tired i not tired, messy i tidy, wet i dry, hungry i thirsty, hot i cold, ćwiczyliśmy rozwijanie koncentracji, gotowość do respektowania ustalonych zasad, koordynację wzrokowo-ruchowa, rozróżnianie wzrokowe i słuchowe, wyrażanie emocji, rozwój motoryki małej i dużej, dopasowywanie, rozróżnianie, wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji, rozwój umiejętności poznawczych, rozwijanie pamięci, rozwijanie wyobraźni
i ciekawości świata, rozwój empatii, rozwijanie cierpliwości, praca w parach/ grupach, rozwój umiejętności poznawczych, uczenie konsekwencji.

Zajęcia miały na celu przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim w przyszłości. Ponad to kształtowane były umiejętności społeczne: powitania, pożegnania, przynależność do rodziny; przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne, utrzymywanie ładu i porządku, wychowanie zdrowotne
i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci poprzez ich uczestnictwo w zajęciach ruchowych.

Dzięki zajęciom udało się też wspomóc dzieci w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, wesprzeć je
w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, wychować dla poszanowania roślin i zwierząt, wspomagać rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych.

 

Magdalena Podobińska

 

Drodzy Rodzice!

Raz w tygodniu będę przesyłała propozycje prac plastycznych, zabaw muzycznych itp. dla Waszych dzieci. Jeżeli skorzystacie będzie mi bardzo miło. Podczas wykonywania tych albo innych prac proponuję słuchać utworów z muzyki klasycznej.

                                                                           Liliana Kania - Zawierucka

ZUCHOLANDIA - ZAJĘCIA Z BIBLIOTERAPII

Dzień dobry,

przesyłam kolejne bajeczki terapeutyczne dla dzieci:
 
 

DYZIO MARZYCIEL       Julian Tuwim

Położył się Dyzio na łące,

przygląda się niebieskiemu niebu

I marzy:

"Jaka szkoda, że te obłoczki płynące

Nie są z waniliowego kremu.. .

A te różowe -

Że to nie lody malinowe...

A te złociste, pierzaste -

Że to nie stosy ciastek...

I szkoda,  całe niebo

Nie jest z tortu czekoladowego...

Jaki piękny byłby wtedy świat!

Leżałbym sobie , jak leżę,

Na tej murawie świeżej,

Wyciągnąłbym tylko rękę

I jadł...i  jadł... i jadł..."

Ćwicz. korekcyjne - Zucholandia

Witam Państwa

Przesyłam linki z ćwiczeniami na Czerwiec

1 tydzień

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo  animacje ruchowe

2 tydzień

Zamalowywanie określonej powierzchni

Gimnastyka palców i dłoni – zabawy z plasteliną lub ciastoliną. 

3 tydzień 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo   ćw. równoważne                              

4 tydzień

Malowanie szlaczków

Gimnastyka palców i dłoni – formowanie kul i kulek z papieru lub waty – układanie na stole i dmuchanie (rodzic może stać po przeciwnej stronie stołu i dmuchać w zbliżające się kulki), wrzucanie do pojemnika.

………………………………………………………………………………………………….

W danym tygodniu ćwiczenie wykonujemy – 2x15 min.

Dzieci wykonują ćwiczenia pod nadzorem i z pomocą osoby dorosłej.

Ćwiczenia dostosowujemy do możliwości dzieci.

Pozdrawiam, 

Lucyna Karpińska