Szkoła Podstawowa
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

w zaw1

31.05.2019 r. w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki nasi ósmoklasiści wraz ze swoimi wychowawcami i panią pedagog uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Jasionki. Celem wyjazdu było zainteresowanie uczniów lokalnym rynkiem pracy, przybliżenie im wiedzy na temat możliwości wyboru przyszłego zawodu, a także wprowadzenie w tematykę świadomego planowania kariery zawodowej. Wycieczka została zaplanowana w ramach działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Pierwszym punktem wyjazdu było spotkanie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce. Uczniowie naszej szkoły już o 9.05 mogli z tarasu Portu Lotniczego podziwiać odlot samolotu pasażerskiego, a następnie spotkać się z pirotechnikami i opiekunami psów wykrywających narkotyki oraz ładunki wybuchowe. Z dużym zainteresowaniem ósmoklasiści przyglądali się robotowi, który wykorzystywany jest do wykonywania czynności kontrolnych przez straż graniczną. Wszyscy chętni mogli również sprawdzić prawdziwość swoich dokumentów osobistych, a to wszystko dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu do kontroli dokumentów. Prowadzący spotkanie z dużą pasją i zaangażowaniem opowiadali naszym przyszłym absolwentom o codziennych obowiązkach oraz zadaniach funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Drugim punktem wycieczki była wizyta w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym w Jasionce. Nasi uczniowie uczestniczyli tutaj w Spotkaniu z nowymi technologiami wytwarzania. Brali udział w pokazie nowoczesnych urządzeń stanowiących wyposażenie Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania: skanowania 3D, wykonania niezniszczalnych analiz pierwiastkowych przy użyciu specjalistycznego urządzenia, cięcia i grawerowania z wykorzystaniem Plotera CO2, druku 3D i termowizji. Ochotnicy mogli uczestniczyć w przygotowanych przez pracowników Laboratorium doświadczeniach, m.in. w wykonaniu figurki sowy w drukarce 3D. Ósmoklasiści z zainteresowaniem przyglądali się też prezentacji skanowania 3D. Z całą pewnością pobyt w Laboratorium pozwolił im poznać możliwości pracy w zawodzie informatyka czy chemika.

Pragniemy jeszcze raz gorąco podziękować Panu majorowi Mieczysławowi Zagai oraz Kierownictwu i Funkcjonariuszom Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce za umożliwienie nam zorganizowania spotkania z przedstawicielami swojej grupy zawodowej, doskonałą organizację wizyty w Porcie Lotniczym oraz serdeczne przyjęcie i poświęcony nam czas.

Z pewnością ta „żywa” lekcja z zawodem pomoże naszym uczniom w świadomym planowaniu swojej ścieżki zawodowej.

w zaw2 w zaw3

w zaw4 w zaw5