Organizacja zajęć z religii na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Oddziały przedszkolne

Utrwalanie poznanych formuł modlitwy poprzez codzienną modlitwę wraz z rodzicami.

Klasy 1-3

  1. Praca z podręcznikiem – wykonywanie ćwiczeń z kolejnych katechez.
  2. Zapisanie tematu do zeszytu.
  3. Codzienna modlitwa.
  4. Powtarzanie poznanych treści „Małego katechizmu”.
  5. Poznawanie treści biblijnych poprzez odtwarzanie serii „Opowieści biblijne” dostępnych w serwisie YouTube.

Klasy 4-8

  1. Indywidualna praca z podręcznikiem – odczytanie treści kolejnej katechezy.
  2. Zapisanie tematu w zeszycie ucznia, oraz części „Zapamiętaj” jako notatki z kolejnych katechez.
  3. Powtarzanie treści „Małego katechizmu”.
  4. Codzienna modlitwa – dziesiątkiem różańca.
  5. Utrwalenie stacji Drogi krzyżowej.