Szkoła Podstawowa
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

raportDBD 7

Relacja ze spotkania z okazji  Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Kuryłówce im. Franciszka Kyci

Styczeń 2019r.

Dnia 28 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta. Impreza zorganizowana została przez: wychowawczynie III klasy, p. Janine Paja,  Aleksandre Śliwa, wychowawczynie klasy IV p. Marię Wolanin, podopiecznych klas III i IV oraz uczennice szkoły w ramach szkolnego wolontariatu. Częścią organizacyjną, w ramach innowacji „Wypłyńmy na głębie”, zajęły się p. Krystyna Tworek, p Agnieszka Burda, p. Maria Wolanin, p. Janina Paja, p. Aleksandra Śliwa.

Dzieci klas III i IV z tej okazji przygotowały piękną uroczystość, na którą zostali zaproszeni Bacie i Dziadkowie. W ciekawie udekorowanej sali przedstawiony został program artystyczny, którego częścią były wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, goście obejrzeli pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnucząt oraz  zespół organizatorów postarał się również w zaangażowanie przybyłych gości poprzez zabawy, konkursy słowno – muzyczne, tańce.  W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.

p recz dz2019 p recz ch2019

phl pn1

W dniu 12 stycznia 2019 roku w Giedlarowej odbyła się ,,Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej”-młodzików rocznik 2007 i młodsi.
W zawodach uczestniczyło7 drużyn z powiatu leżajskiego, a mecze rozgrywane były w systemie ,,każdy z każdym’’ po 12 minut.

Drużyna naszej szkoły uzyskała następujące wyniki meczów:

  1. SP Kuryłówka - Grodzisko Dolne 2:1
  2. ,,Unia” Nowa Sarzyna - SP Kuryłówka 1:0
  3. Wola Zarczycka - SP Kuryłówka 1:3
  4. SP Kuryłówka - ,,Sparta Leżajsk 1:0
  5. SP Kuryłówka - Giedlarowa 1:0
  6. Wierzawice - SP Kuryłówka 1:5

Tabela kończąca turniej:

1 miejsce - Unia Nowa Sarzyna – 15 pkt.
2 miejsce - SP Kuryłówka – 13pkt. – 7 bramki +
3 miejsce - Sparta Leżajsk – 13pkt. – 4 bramki +
4 miejsce - Giedlarowa – 9pkt.
5 miejsce - Wola Zarczycka – 6pkt.
6 miejsce - Wierzawice – 6pkt.
7 miejsce – Grodzisko Dolne – 0pkt.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został uczeń naszej szkoły - Łukasz Staroń.

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Wiktor Ochab- bramkarz, Piotr Leja, Łukasz Staroń, Mateusz Podobiński, Konrad Wilkos, Adam Pawelec, Maksymilian Kula, Wiktor Świerczek, Rafał Wilk, Jakub Kruk, Przemysław Zagaja.

Wiesław Gorący

phl pn2

koleda2018 1

W dniu 25 grudnia w bibliotece Szkoły Podstawowej w Kuryłówce miało miejsce przedświąteczne spotkanie klas oddziału wczesnoszkolnego tj. klas I-III. Spotkanie to, w atmosferze radości i wigilijnych obyczajów, miało na celu zintegrowanie uczniów i nauczycieli we wspólnym śpiewaniu kolęd. Klasy przygotowały według własnej interpretacji co najmniej dwie kolędy, dzięki którym wprowadzały pozostałych uczniów w śpiew. Dzięki uprzejmości pani bibliotekarki Janiny Leszaj, przybliżona została również historia niektórych tradycyjnych pieśni wigilijnych oraz samych rytuałów, obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Dzięki tego typu spotkaniu uczniowie oraz panie wychowawczynie z uczestnictwem p. wicedyrektor Urszuli Zięzio, uroczyście rozpoczęli ferie świąteczne.

Aleksandra Śliwa

koleda2018 2 koleda2018 3 koleda2018 4

koleda2018 5 koleda2018 6 koleda2018 7

14.12.2018 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne sfinansowane ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuryłówce, które zostały przeprowadzone przez pracownika Instytutu Rozwoju i Edukacji „Progres” z Rzeszowa.

W tym roku uczniowie klas IV-VIII i klas III gimnazjum uczestniczyli w zajęciach dotyczących  zapobiegania cyberprzemocy, phonoholizmu oraz szkodliwości zażywania dopalaczy.

Najstarsi uczniowie klas III gimnazjum mieli okazję poznać skutki zdrowotne zażywania dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych. Ósmoklasiści zaś brali udział w zajęciach na temat uzależnienia od telefonów komórkowych. Podczas spotkania poznali postawę młodych ludzi, którzy stali się ofiarą phonoholizmu. Dowiedzieli się również, co należy robić, by uniknąć tego rodzaju uzależnienia. Młodsi uczestnicy spotkania natomiast poszerzyli swoją wiedzę na temat zjawiska cyberprzemocy. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z zasadami właściwego korzystania z internetu, telefonów komórkowych oraz kształtowanie postawy sprzeciwu wobec zjawiska hejtowania w Sieci.

Uczestnicy zajęć dzięki obejrzanym filmom, prezentacjom i prelekcji prowadzącej mieli okazję poznać skutki nierozważnego korzystania z technologii, a także sięgania po środki psychoaktywne. Uczniowie z zadowoleniem wypowiadali się na temat przeprowadzonych zajęć, podkreślając przydatność poruszanych tematów.

zaj profilakty 1 zaj profilakty 2 zaj profilakty 3 zaj profilakty 4