Szkoła Podstawowa
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Dnia 8 października 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas 1-3 oddawali swój głos na kartkach wyborczych. Najwięcej głosów otrzymał uczeń  klasy 2 Błażej Kobos, który został Przewodniczącym Małego Samorządu Uczniowskiego, a jego Zastępcami – Ewa Kyc i Oliwia Szczypta z klasy 3 oraz Maja Kuźniar z klasy 1.

Dziękujemy uczniom oraz ich wychowawcom za pomoc w przeprowadzeniu wyborów. Przypominamy jednocześnie, że Mały Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas młodszych z wybranymi przedstawicielami klas:

Klasa 1a
Paweł  Błoński maly su
Szymon Kyc
Iga Wyszyńska

Klasa 1b
Maja Kuźniar
Michał Kyc
Anita Warchoł

Klasa 2
Piotrek Baj
Błażej Kobos
Karolina Mazurek

Klasa 3
Aleksandra Kotulska
Ewa Kyc
Oliwia Szczypta

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności szkolnej!

Opiekun Samorządu:
Lucyna Karpińska

Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Kuryłówce

 W dniu 1 października tego roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Europejskiego Dnia Języków.   Z krótką historią obchodów tego święta oraz zasadnością nauki języków obcych zapoznali nas przedstawiciele klasy VIII-ej. Udzieli oni również kilku cennych rad dotyczących łatwiejszego przyswajania sobie nowych słów i zwrotów. Nasi najmłodsi uczniowie zaśpiewali piosenki „ Hello song” oraz „ I’m happy”. Uczniowie klas starszych z kolei zademonstrowali swoje umiejętności aktorskie przedstawiając humorystyczną, wielojęzykową wersję Królewny Śnieżki, co spotkało się z dużym aplauzem ze strony publiczności. Nad całością czuwały „Panie od języków obcych”, czyli Barbara Łuszczak, Jadwiga Marczak Szpyt oraz Magdalena Podobińska. Obchody Dnia Języków w naszej szkole wzbogaciły również gazetki na korytarzach szkolnych-Proszę, Dziękuję i Przepraszam w różnych językach, gazetka wielojęzyczna oraz wystawa prasy i literatury obcojęzycznej. Nie obyło się też bez konkursów. I tak zmagania o najciekawszą gazetkę na temat wylosowanego kraju oraz przebranie się w barwy jego flagi wygrała klasa Va, która zaprezentowała Grecję. Z kolei konkurs na odnalezienie i przetłumaczenie ukrytych w szkole haseł w różnych językach wygrali Wojciech Leniart i Jakub Mazurek z klasy VII.

Serdecznie gratulujemy!

edjo 12 edjo 11 edjo 10 edjo 9

edjo 8 edjo 7 edjo 6 edjo 5

edjo 4 edjo 3 edjo 1

edjo 2 

dtmws 6

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W SZKOLE

To już IX raz obchodzony jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. Tym razem kulminacja działań przypadła na 4 października. Już tydzień wcześniej uczniowie szkoły pod kierunkiem koordynatora Pani Marii Wolanin i nauczycieli matematyki Pani Małgorzaty Szeliga i Urszuli Zięzio rozpoczęli przygotowania do tego dnia. Tabliczka mnożenia na lekcjach matematyki w różnych odsłonach, formuły w Excelu na informatyce to tygodniowy standard w szkole. Nie zabrakło również rymowanek, prac plastycznych, ciekawostek i sprytnego mnożenia, z którymi można było zapoznać się na tablicach korytarzy.

Wreszcie nadszedł upragniony dzień 4 października. Egzaminatorzy – uczniowie klas młodszych od samego rana sprawdzali wśród rodziców, dyrekcji, nauczycieli i uczniów poziom znajomości tabliczki mnożenia. Grupa innych z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Panią Agnieszką Burda wyruszyła do pobliskich instytucji: gminy, banku, odwiedziła też sklep. Każdy, kto prawidłowo odpowiedział na wylosowane pytania otrzymywał nagrodę w postaci emblematu akcji oraz mógł przybić z egzaminatorami piąteczkę lub żółwika.

Ten symboliczny dzień w formie zabawy miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. I tak się stało. Kto miał problem – niech pracuje. Za rok sprawdzimy.:)

UZ

dtmws 1 dtmws 3 dtmws 4 dtmws 2 dtmws 5

dtmws 7 dtmws 8 dtmws 9 

dtmws 10 dtmws 17 dtmws 11

dtmws 12 dtmws 13 dtmws 14

dtmws 15 dtmws 16

 

LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2018/2019"

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KURYŁÓWCE

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Jest to projekt kilkumiesięcznych działań realizowanych w naszej szkole, który swoim zasięgiem  obejmuje uczniów, nauczycieli , wychowawców i rodziców.

Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”. Cele jakie przyświecały temu hasłu to wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów, edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji, ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych, kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Jak co roku w tegoroczną kampanię aktywnie zaangażowali się szkolni koordynatorzy ZTU, wychowawcy klas oraz uczniowie. Wspólnie realizowaliśmy wytyczone cele „ZTU – 2019”, a nasi uczniowie wzięli  udział w KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM „JA ZA 20 LAT”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

LAUREATAMI TEGOROCZNEGO KONKURSU zostało trzech uczniów:

Michalina Murzańska –wykonała nagrodzoną pracę pod kierunkiem pani dyrektor Janiny Paja,

Kacper Szenborn – wykonał konkursową pracę pod kierunkiem pani Małgorzaty Sztyrak

Norbert Gagosz – wykonał pracę konkursową pod kierunkiem pani Barbary Łuszczak.

Barbara Łuszczak

W dniu 23.09.2019r. w Szkole Podstawowej im Franciszka Kyci w Kuryłówce odbyły się wybory na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.

Uprawnionych do głosowania było: 143 uczniów.

W głosowaniu wzięło udział: 131 uczniów.

Głosów ważnych oddano: 130

Głosów nieważnych oddano: 1

Kandydaci do funkcji Przewodniczącego Rady SU uzyskali następujące liczby głosów:

  1. Weronika Wilk - 88
  2. Wiktoria Śliwa - 42

Nowym Przewodniczącym Rady SU została Weronika Wilk, a zastępcą przewodniczącego Wiktoria Śliwa

Nad organizacją oraz przebiegiem wyborów czuwały panie Agnieszka Burda i Maria Wolanin oraz Komisja Wyborcza w składzie:

  • Paulina Ćwikła
  • Wojciech Leniart
  • Anna Rakszawska
  • Aleksandra Dziechciarz
  • Emilia Winiarska

wsu2019 1 wsu2019 2

wsu2019 3 wsu2019 4 wsu2019 5 wsu2019 6
fot. A. Burda