Tablica ogłoszeń
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

R A J DR O W E R O W Y 2019

Więcej informacji - GOK Kuryłówka

Reg monitor

Kuryłówka, 14.09.2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KURYŁÓWCE

1                     

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r

podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2018r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3

Ferie zimowe

11- 24 lutego 2019 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
                                                                

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5

Egzamin gimnazjalny

1.część humanistyczna –10 kwietnia 2019r.(środa)

-z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00

-z zakresu języka polskiego –godz. 11:00

2.część matematyczno-przyrodnicza –11 kwietnia 2019r.(czwartek)

-z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00

-z zakresu matematyki –godz. 11:00

3.język obcy nowożytny –12 kwietnia 2019r.(piątek)

-na poziomie podstawowym –godz. 9:00

-na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00

podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

 

Egzamin ośmioklasisty

1.język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

3. język obcy nowożytny- 17 kwietnia 2019 r (środa)

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6

Ferie letnie

22 czerwca -31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018, 10-12 kwietnia 2019 (egzaminy gimnazjalne),

15-17 kwietnia 2019 (egzamin ośmioklasisty), 2 maja 2019

- łącznie 8 dni

uchwalanrXXXII 193 2017